Dvenadcat nitey DNK Istoriya teoriya i praktika perekodirovaniya DNK Enn Bryuer

 

Энн Брюэр, Двенадцать нитей ДНК - Скачать